Fonds 1818 laat 16.000 m²

bloemen zaaien en de Schooltuin Park Rusthoff helpt daarbij.

Help de bijen aan voldoende voedsel door het zaaien van bloemen! De bijen hebben het nog steeds moeilijk: er zijn te weinig bloemen en te weinig voortplantingsplekken. Het helpt wanneer particulieren bloemen zaaien in tuinen, in een groenstrookje, op braakliggende terreinen of ander geschikte plekjes.

Fonds 1818 wil de bijen graag helpen.

Samen met het Haags Milieucentrum deelt het fonds 1818 vanaf 25 april op diverse plaatsen in de regio Den Haag en Leiden en ook in Sassenheim gratis bloemenzaad uit. Er is bloemenmengsel beschikbaar om in totaal 16.000 m² in te zaaien. Dat is bijna drie flinke voetbalvelden vol bloemen.

Een zaaipakket bevat zaden, een zaaihandleiding, een handleiding voor het aanleggen van een bijenreservaat, een zoekkaart wilde bijen en een bijenkrant.
Om te zorgen dat de bloemen ook echt gaan bloeien, moet het zaad vóór 15 mei gezaaid zijn.
Zaaipakketten zijn op 10 mei tijdens de Voorjaarsmarkt te krijgen in de kraam van:
de schooltuin Park Rusthoff

Fonds 1818 heeft het Haags Milieu Centrum gevraagd de zaaiactie te organiseren zodat aan de ene kant de bijenstand en de biodiversiteit in het werkgebied van het fonds verbeterd wordt, en aan de andere kant particulieren worden gestimuleerd hun rol hierin op te pakken en bewust worden gemaakt van het toenemende probleem van de bijensterfte.

 

1.05.2014