Entree Boschplein

Indrukwekkende finishing touch voor Boschplein.

 

Artist impression nieuwe hek door Rob de Vreugd.

Nu het Boschplein naar veler tevredenheid opnieuw is ingericht en voltooid zal Park Rusthoff de kroon op het werk gaan zetten met een indrukwekkende finishing touch. Deze in de vorm van een nieuwe entree naar een ontwerp van Hans Heuer welke het plein nog meer allure en uitstraling zal bezorgen. De oude entree is enkele weken geleden reeds verwijderd, zo ook het smalle bruggetje met de knik er in. (Zie een van bijgaande foto’s.) In plaats van de brug is nu een duiker geplaatst zodat de doorstroming van het water is gegarandeerd. De nieuwe entree zal dezelfde stijl krijgen als de hoofdentree aan de Hoofdstraat doch minder imposant. De fundamenten zijn reeds klaar en de daadwerkelijke bouw zal wind en weder dienende aanvangen in januari. Een artist impression van Rob de Vreugd treft u bovenstaand aan, zo ook een tekening van het ontwerp van de nieuwe entree.

Getuige bijgaande foto’s zijn de voorbereidingen van het plaatsen van de nieuwe entree reeds in volle gang. 
Op de foto links boven de oude situatie, de brug met de knik er in. Daarnaast een foto van de symbolische overhandiging van een bedrag van € 12.500,== dat op 11 mei 2013 is opgehaald tijdens de badeendjesrace in Park Rusthoff, georganiseerd door Rotaryclub Sassenheim en een belangrijke bijdrage levert om deze entree te realiseren. Ronald van der Graaf, voorzitter van de Stichting Beheer Park Rusthoff neemt het bedrag in de vorm van een cheque met genoemd bedrag en een mega-badeend in ontvangst van Cor Wagemakers, voorzitter van Rotaryclub Sassenheim. De overige foto’s geven in chronologische volgorde een goed beeld van de vorderingen.

Maandag 20 januari 2014 is metselaar Geert Bisschop enthousiast begonnen met de bouw van de nieuwe entree aan het Boschplein..Toen hij de eerste kolom van de entree tot meer dan de helft had gemetseld, kreeg hij van de opzichter de opdracht om alles maar weer af te breken. Buiten de schuld van Geert om was er sprake van een ernstige communicatiefout. De binnenkant van de kolom was namelijk opgevuld met cement terwijl dit, nadat er eerst bewapening was geplaatst, had moeten gebeuren met beton. Een grote tegenvaller voor de man die bekend staat als de beste metselaar van Sassenheim en o.a. ook de hoofdentree van Park Rusthoff aan de Hoofdstraat heeft gebouwd en de ringmuur rondom het kerkhof van de Dorpskerk in het centrum. Dinsdag 21 januari 2014 is Geert weer vol frisse moed opnieuw begonnen.
Nadat het geheel enkele weken is uitgehard kunnen de hekken gemonteerd worden, de bestrating kan worden afgerond en is er sprake van een schitterende finishing touch.

Foto’s: Rob de Vreugd, Loe de Goei en de PR-commissie Park Rusthoff.