Lintje voor Ria Faber…….

Het heeft zijne majesteit behaagd om Ria Faber te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De motivatie:

Ria Faber heeft zich ruim 15 jaar met hart en ziel ingezet voor het Park Rusthoff in Sassenheim. Van 1999 tot 2004 was zij lid van de begeleidingscommissie van de revitalisatie van het Park, een project dat geïnitieerd werd vanuit de Rotary Sassenheim met als doel het vervallen Park te revitaliseren. Vanwege haar achtergrond uit de Stichting Oud Sassenheim, haar historisch besef en ideeën omtrent de gebruiksmogelijkheden werd Ria Faber gevraagd om mee te denken.

Verder was Ria Faber van 2003 tot 2009 bestuurslid van de Stichting Beheer park Rusthoff, met als portefeuille de evenementen in het park. Ook was zij van 2004 tot 2013 voorzitter van de Evenementencommissie, waar zij de trekker was van enkele grote evenementen, zoals Halloween, Mozaïek Steken en de Dag van het Park. Mede door haar actieve inbreng is het park geworden tot een parel in het centrum van Sassenheim, zeer gebruiksvriendelijk, een plaats waar vele groeps- en individuele activiteiten plaatsvinden. Thans verzorgt zij nog de infohoek in de schooltuinen bij het Park.

Als groot voorvechter van het behoud van historisch en cultureel erfgoed, was Ria Faber van 1996 tot 2007 actief binnen de Stichting Oud Sassenheim, o.a. als bestuurslid, als lid van de Werkgroep Historie en als lid van de redactie van De Aschpotter, een periodieke uitgave van de stichting voor haar leden.

Daarnaast was Ria nog lid van de huwelijksvoorbereidingsgroep van de Pancratiuskerk in Sassenheim (1994-2006), gaf zij bloemenworkshops speciaal gericht op kinderen (2013-2014), was zij teambegeleidster en bestuurslid van de zeeverkenners Paulusgroep Leiden (1977-1981). Ook is zij mantelzorgster voor diverse naasten en loopt ze regelmatig collectes in de wijk waar ze woont.