Laatste slachtoffers zomerstorm.

Op onderstaande foto’s van 9 februari 2016 de troosteloze aanblik van de eens zo stoere reuzen van bomen welke de zwaarste zomerstorm ooit toch niet hebben overleefd.

Berustend in hun lot liggen ze uitgeteld te wachten om afgevoerd te worden. Vooral in het bosgedeelte van Park Rusthoff heeft de meedogenloze zomerstorm van zaterdag 25 juli 2015 een ware ravage aangericht. Het hele park bood een troosteloze aanblik na de ongelijke strijd die de elementen met het park hebben gevoerd. Vele bomen zijn gesneuveld of werden de takken met veel geweld afgerukt. Voor de opruimwerkzaamheden heeft de Stichting Beheer Park Rusthoff (SBPR) een professioneel bedrijf in moeten schakelen hetgeen € 8.500,== heeft gekost. Dit heeft een enorm gat geslagen in de begroting, hetgeen niet kan worden gedicht.

De fractie van het CDA heeft zich het lot van het park aangetrokken en het College van B en W middels schriftelijke vragen gevraagd om een tegemoetkoming in de schade. Helaas heeft het College hier negatief op gereageerd. Nadat ook de Christen Unie schriftelijke vragen heeft gesteld, heeft het CDA een motie ingediend welke er toe heeft geleid dat de verantwoordelijke wethouder, Kees van Velzen, heeft toegezegd deze te gaan uitvoeren. Ook de diverse media hebben ruime aandacht aan de enorme schade besteed. Dit heeft er toe geleid dat inmiddels ruim 70 nieuwe vrienden zich hebben aangemeld bij de Stichting Vrienden Park Rusthoff (SVPR) en tevens heeft de SVPR enkele giften ontvangen. De SVPR wil echter nog veel meer vrienden om zich heen verzamelen. Van de ruim 6.000 huishoudens in Sassenheim zijn er nu ongeveer slechts 700 vriend van Park Rusthoff. Omdat de SBPR geen enkele concessie wil doen aan de huidige hoge kwaliteit van het onderhoud van het park doet de SVPR bij deze een beroep op de bevolking van Sassenheim om middels een donatie vriend te worden van Park Rusthoff. De kosten bedragen € 15,00 per jaar oftewel het luttele bedrag van slechts vier cent per dag. U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier op de website hetgeen u vindt op de homepage. In de kolom aan de linkerzijde vindt u het kopje `Vriend worden` Tevens kunt u zich in Sassenheim opgeven bij Apotheek Sassenheim, The Readshop en de Koffiemeulen. Van de afgebeelde bomen werden in eerste instantie de meest gehavende takken verwijderd maar na een tweede inspectie bleek dat er diverse bomen scheef stonden doordat de wortels er van af waren gescheurd. Onverantwoord dus om deze te laten staan. Dit jaar zal de gemeente, in het kader van de herplantplicht, 16 nieuwe bomen op de opengevallen plekken plaatsen. Dit gebeurt in het voor- of najaar maar wel in ieder geval in 2016.