Drone opnamen

Momenteel (13 oktober 2016) worden er door “Aerial-Images” met een drone opnamen gemaakt voor een film van Park Rusthoff.

Tijdens deze opnamen worden er tevens foto’s van het park gemaakt, welke u in deze nieuwstab zult vinden. Mogelijk zullen er nog meerdere
foto’s bij komen. Tevens heeft het genoemde bedrijf toegezegd dat, na montage, de film aan Park Rusthoff ter beschikking zal worden gesteld. Ook deze zult u dus te zijner tijd op onze website kunnen vinden hetgeen een goede reden is om deze goed te blijven volgen.