GROTE METAMORFOSE ENTREE KERKLAAN

Na de afronding van de grote revitalisatie van Park Rusthoff zijn er in de loop der jaren in het park diverse vernieuwingen, aanpassingen en verbeteringen gerealiseerd. Onder andere als grootste project uiteraard de bouw van paviljoen Het Sassennest, hetgeen heel snel is uitgegroeid tot een niet meer weg te denken locatie voor diverse feesten en partijen en voor veel mensen een vaste ontmoetingsplek tijdens de reguliere openingstijden. Gelegen in het hart van het prachtige park is het sinds april 2013 met recht tevens een officiële trouwlocatie.
De entree bij het Boschplein is grondig aangepakt en net als de andere ingangen van het park voorzien van indrukwekkende gemetselde penanten en smeedijzeren hekwerken.
Aan het eind van de rode loper is over de volle breedte van de bestrating een imposant kunstwerk in de vorm van een royale zitbank gerealiseerd.
Vorig jaar is het ooievaarseiland grondig aangepakt. Het oorspronkelijke eiland dat overwoekerd was door bamboe is met wortel en tak verwijderd en daarna is er met heel veel zorg een prachtig nieuw eiland met bij- en vlindervriendelijke planten aangelegd. Uiteraard voorzien van een nieuw ooievaarsnest en is er een riant insectenhotel geplaatst.
De entree aan de Kerklaan bleef echter als de blinde darm van het parkbuiten schot en leek aan zijn lot te worden overgelaten.
Zo zijn door de iets te smalle doorgang in de loop der jaren de penanten van het entreehek door passerende vrachtwagens beschadigd hetgeen een armoedige aanblik oplevert. Eenmaal in het park treft men rechts diverse vuilcontainers van de kinderboerderij en het Sassennest aan. Daarnaast een plek om fietsen te stallen.

 
 

Rechts een braakliggend gazon dat tijdelijk is omgetoverd tot een wilde planten tuin. Vlak voor de sloot bevindt zich links altijd een grote berg afval uit het park, in de vorm van boomstronken, snoeiafval, bladeren, etc. Het geheel vormt een enorm groot contrast met de rest van het tot in de puntjes verzorgde park. Niet vreemd dus dat deze entree de laatste jaren regelmatig een agendapunt was van de vergaderingen van de Stichting Beheer Park Rusthoff (SBPR). Er waren echter elke keer projecten en aandachtspunten welke urgenter waren. Begin 2017 is er dan toch een projectgroep tot stand gekomen onder leiding van de voorzitter van de SBPR Ronald van de Graaf en is voor de uitvoeringsfase Gerard Rutgrink benoemd tot projectleider. Deze projectgroep ging direct zeer voortvarend van start en kon binnen een half jaar een prachtig plan presenteren. Dankzij de vele sponsors en vrienden van de Stichting Vrienden van Park Rusthoff (SVPR) en de subsidie aanvraag bij de Erfgoedtafel van Zuid-Holland kan het gehele project gefinancierd worden.
In oktober van het afgelopen jaar is men daadwerkelijk met het enorme prestigieuze project begonnen. Om beschadiging van de gemetselde penanten in de toekomst te voorkomen was men oorspronkelijk van plan om de bestaande penanten te repareren en elk twintig centimeter uit elkaar te schuiven zodat de entree in zijn geheel veertig centimeter breder zal worden. Ruim voldoende voor het probleemloos passeren van vrachtwagens voor onderhoud in het park of aflevering van goederen. De aannemer heeft echter geadviseerd om de bestaande penanten geheel af te breken en deze op de juiste plek weer opnieuw op te bouwen. Repareren is en blijft een lapmiddel en met nieuwe penanten kan het park weer vele jaren probleemloos vooruit. Tevens wordt het bestaande smeedijzeren hek, dat tussen de penanten hangt, aan de nieuwe breedte aangepast. Onlangs is echter besloten om hier een andere wending aan te geven. Degenen die de situatie ter plekke goed kennen, weten dat, om een grote historische boom die vlak bij de entree staat te ontzien, het hek een knik maakt naar achteren en voorbij de boom weer terug knikt richting Kerklaan. De knik naar achteren blijft in tact maar de knik terug vervalt. Vanaf de knik naar achteren wordt de gehele entree doorgetrokken zodat deze in zijn geheel meer naar achteren komt te liggen. Dit zal de entree meer allure geven. Mede door de stijl van de hoofdentree, entree Parklaan/hoek J.B. Gouverneurlaan en entree Boschplein door te voeren zullen de indrukwekkende gemetselde penanten en smeedijzeren hekwerken de allure van de entree Kerklaan nog meer versterken.
De vuilcontainers en de fietsenstalling zullen van hun huidige plek verdwijnen. Deze zullen een plek krijgen aan de overzijde van het pad, achter de hoge rododendrons en zijn zodoende aan het oog onttrokken maar wel via een smal betegeld pad bereikbaar. Verspreid over het ruime gazon zullen vijf oude rassen fruitbomen worden geplant waar in het volgende najaar peren, appels en pruimen van geplukt kunnen worden en de wilde plantentuin wordt omgetoverd tot één boeket van weideveldbloemen. Dit gazon zal nooit worden gemaaid dus de natuur kan hier, zij het gecontroleerd, ongeremd zijn gang gaan. Tot slot de grote hoop afval uit het park, deze krijgt een plek rechts van de entree maar dan in de uiterste hoek tegen het hek aan de Kerklaan. Er zal een grote bak van palen met gaas worden gebouwd, afgeschermd met hedera en samen met de daar reeds bestaande beplanting zal deze afvalberg aan het oog worden onttrokken. Vanaf de openbare weg zal een vrachtwagen met een grijper deze bak eenvoudig kunnen legen. Het is de planning dat het geheel in medio 2018 gereed zal zijn zodat er tegen die tijd geen sprake meer zal zijn van een blinde darm maar een plek waar het, net als in de rest van het park, heel prettig en op hoog niveau vertoeven is.