Paasvuur in Park Rusthoff

Op Paaszaterdag 31 maart 2018 om 21.00 uur wordt op het grote eiland in Park Rusthoff door de gezamenlijke kerken van Sassenheim als start van de Paaswake het traditionele Paasvuur ontstoken en kan iedereen genieten van het indrukwekkende schouwspel van het verspreiden van het Licht. Was het voorheen uitsluitend een Rooms Katholiek ritueel en werd het vuur ontstoken in de tuin van de pastorie van de Pancratiuskerk, om daarna het Licht naar binnen in de kerk mee te nemen. Sinds een aantal jaren heeft het echter een gezamenlijk karakter en is als locatie gekozen voor Park Rusthoff. Ingegeven als logisch vervolg op de parkdienst, die elk jaar als startsein van het kerkelijk jaar door de gezamenlijke kerken van Sassenheim in Park Rusthoff wordt georganiseerd voor gemiddeld ruim 1.200 belangstellenden. Dit allemaal in het kader van het weg slijpen van tegenstellingen, het benadrukken van de gezamenlijke belijdenis en het niet meer verketteren van elkaar. Het adagium is dan ook niet langer: “Ik ben de ware” doch “Iedereen heeft recht op zijn eigen mening, beleving en levensbeschouwelijke aanpak”. Een mogelijke volgende stap wellicht met Joden en Islamieten.

Wat het ritueel op zich betreft: Op het grote eiland wordt het paasvuur ontstoken op een vuurplaats van ca. 1 x 1 meter. Aan dit vuur worden diverse meegebrachte toortsen en kaarsen aangestoken. Er vindt voorts een korte ceremonie plaats, het vuur wordt gezegend en er wordt gezamenlijk een lied gezongen. Na afloop van de ceremonie in het park gaan de gelovigen met de brandende toortsen en kaarsen elk hun weg om in de afzonderlijke kerken vanaf 21.30 uur hun eigen dienst te vieren. De ceremonie in het park wordt voorgegaan door pastoor Owel en ds. Bosma. De evenementencommissie van Park Rusthoff faciliteert in samenwerking met de scouts van Scojesa.