Illegale huttenbouw in Park Rusthoff

Sinds drie à vier weken worden er op diverse locaties in het bosgedeelte van Park Rusthoff door groepen jongens hutten gebouwd en is hierdoor veel bestaande beplanting zwaar beschadigd en ook jonge aanplant vertrapt. De jongens zijn ongeveer tien jaar oud en dragen onder andere laarzen en werkhandschoenen. Professioneel bezig dus.

De hutten worden gebouwd van takken die zij weer halen uit de houtwallen (zie foto) die her en der in het park zijn aangelegd en schuilplaatsen bieden voor onder andere egels, salamanders en padden. Ook insecten vinden er een onderkomen. Tevens zijn de houtwallen aangelegd om te voorkomen dat er met fietsen door en over de planten heen wordt gereden dus is het zeker niet bedoeld om de houtwallen af te breken om van de takken hutten te kunnen bouwen.

Een parkvrijwilliger, die samen met een ploeg vrijwilligers probeert om het park netjes te houden, heeft de jongens reeds op hun gedrag aangesproken en gezegd om bij herhaling aangifte te doen bij de politie. Tevens is hen gezegd dat er blijvend gecontroleerd zal worden. Zij zijn hier behoorlijk van geschrokken en vervolgens durven zij het park niet meer in hetgeen ook weer niet de bedoeling is. Zij zijn altijd van harte welkom in het park om te spelen op het grote eiland en een bezoek te brengen aan de kinderboerderij.