Meld misdaad altijd !

Ook in Park Rusthoff gebeuren dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. Met brommers of scooters door het park scheuren. Het moedwillig vernielen van planten of het beschadigen en zelfs slopen van banken, hekken, verlichting et cetera, et cetera.

Ook de handel in drugs is al diverse keren door bezoekers van het park geconstateerd. Een volwassen man die drugs verkoopt . Ook aan jongeren van amper 14 à 15 jaar hetgeen een zeer zware misdaad is en zeker gemeld dient te worden aan de plaatselijke politie welke hier altijd direct op af gaat.

De plaatselijke politie is telefonisch te bereiken op
0900-8844
Ook kunt u een melding maken via 112