Is Park Rusthoff klaar voor de ooievaar?    

Hat voorjaar hangt weer in de lucht en het broedseizoen is 15 maart weer officieel ingegaan. De vraag waar menig parkbezoeker bij een bezoek aan het eiland in Park Rusthoff mee rondloopt; zien we dit jaar de ooievaars weer terug en gaat het nu wel lukken?

Het jaar2921 leek een succesvol jaar te worden. Het ooievaarsnest was druk bezet en geregeld kon je het klepperen van het jonge stel ooievaars horen. Uniek was dat er twee kuikens werden geboren, maar helaas overleefden ze het niet. De ouders zouden één van de kuikens hebben  opgegeten en de ander uit het nest hebben gekukeld. Willem Jan Hooijmans, al jaren aan Park Rusthoff verbonden als vogelkenner en -vraagbaak bij uitstek, keek daar toentertijd niet van op; ‘het is simpelweg de natuur’. Ook van andere locaties kwamen dat jaar geluiden van mislukte nesten met ooievaars en dat werd voor een groot deel verklaard door voedselschaarste.

Afgelopen jaar zijn er een paar ooievaars gesignaleerd, maar geen van allen had kennelijk trek in het nest van Park Rusthoff. Volgens enkele bezoekers zou dat het gevolg zijn van de kwaliteit van het nest waar wat gaten in te zien zijn. Voor het bestuur van Park Rusthoff  reden om wat research te doen.

In Warmond, waar al jarenlang succesvol ooievaars neerstrijken en voor nageslacht zorgen, zijn ze duidelijk; ‘De ooievaars zorgen vaak zelf voor de opbouw. Op dit moment is een ooievaar ook druk bezig en het vrouwtje moet nog komen. Wij komen bewust nooit aan hun eigen bouwsel, maar wordt het te hoog en dan komt de boomverzorger met zijn hoogwerker en haalt er een stuk af. Hij bouwt bij ons zeker het nest nooit op.’

De stichting STORK (Stichting Ooievaars Research & Knowhow) geeft ook advies voor het bouwen van een nest; ‘Het is van groot belang, dat de bodem een open structuur heeft voor een goede afwatering. In het nest wordt maar een dunne bodemlaag van takken gelegd. De ooievaars moeten het nest zelf verder opbouwen, wat ook goed is voor de paarbinding.’ 

Kortom, het ziet er naar uit dat we vooral geduld moeten hebben. STORK geeft aan dat er meer dan voldoende  nesten zijn, dus ook concurrentie. Wil je succes hebben, dan zijn de natuurlijke voorwaarden van belang, zoals voldoende voedsel en nestmateriaal. Met zo’n mooi park rondom de paal zal het daar niet aan liggen.