Vroege Vogels excursie in Park Rusthoff

Op zondagochtend 16 april ging om 07:00 een enthousiast gezelschap onder leiding van Willem-Jan Hooijmans van de Vogelwerkgroep Teylingen op pad in Park Rusthoff om de aanwezigheid van zoveel mogelijk vogelsoorten in en vanuit het park vast te stellen. Hoewel de weersomstandigheden niet optimaal waren, koud en druilerig, mocht dat de pret niet drukken.

Op het Grote Eiland waren al direct een aantal vogelsoorten te zien, waaronder Wilde Eend, Meerkoet, Turkse Tortel, Nijlgans en Scholekster. In de hoge boom naast het paviljoen zat een mannetje Zwartkop te zingen. Na eerst een rondje Grote Eiland gelopen te hebben, werd de wandeling daarna vervolgd langs en door de bosrand aan de buitenkant van het park.

Zingende Tjiftjaffen en Zwartkoppen waren als voorboden van het voorjaar op verschillende plekken in het park te horen en soms ook te zien. Vanuit het park kon de aanwezigheid van een Slechtvalk op de toren van de Pancratiuskerk vastgesteld worden. Meerkoeten zaten al op de nesten en de eerste eendenkuikens werden al weer gespot. Een schuwe Holenduif liet zich even mooi bekijken en horen.

Kuiken van Wilde Eend, Park Rusthoff, Sassenheim, gem Teylingen, 16 april 2023 (foto Auke Hoekstra)

Na afloop werd, zoals gebruikelijk, in het paviljoen onder het genot van een kopje koffie of thee een soortenlijst opgemaakt. Het totale aantal waargenomen vogelsoorten kwam uit op 26. Opvallende afwezigen waren Grote Bonte Specht, Heggenmus, Roodborst en Vink, soorten die je normaal gesproken kunt verwachten tijdens een wandeling door het park, maar het deze keer even lieten afweten. Ook Kuifeend en Krakeend hadden nog gekund, maar aangezien het broedseizoen voor watervogels inmiddels begonnen is en deze soorten niet in het park zelf broeden, was hun afwezigheid goed verklaarbaar.  

Holenduif, Park Rusthoff, Sassenheim, gem Teylingen, 16 april 2023 (foto Auke Hoekstra)
VOGELCHECKLIST PARK RUSTHOFF — APRIL 2023
NrSoortCheck
   
1Aalscholver
2Blauwe Reiger1
3Boomkruiper1
4Ekster1
5Gaai1
6Grote Bonte Specht 
7Halsbandparkiet1
8Heggenmus 
9Holenduif1
10Houtduif1
11Kauw1
12Kleine Mantelmeeuw1
13Kokmeeuw 
14Koolmees1
15Krakeend 
16Kuifeend 
17Meerkoet1
18Merel1
19Nijlgans1
20Pimpelmees1
21Roodborst 
22Scholekster1
23Slechtvalk1
24Tjiftjaf1
25Turkse Tortel1
26Vink 
27Waterhoen1
28Wilde Eend1
29Winterkoning1
30Zanglijster1
31Zilvermeeuw1
32Zwarte Kraai1
33Zwartkop1
Totaal:25